Przemek1986

TRAGEDIA WOŁYŃSKICH WIOSEK 1943-1944.

2016-07-15 06:27
  Książka Jarosława Caruka "Трагедія волинських сіл 1943–1944 рр" została napisana w 2003 roku.   Ukazała się we Lwowie przy wsparciu Instytutu Nauk Ukrainy. Liczy 190 stron i jest podzielona na dwie duże części. Pierwszą część stanowi wstęp i recenzja, napisane...

Recenzja: Wołodymyr Wiatrowycz - Historia z pieczątką: tajne

2016-06-24 18:18
    Książka Wołodymyra Wiatrowycza "Historia z pieczątką "tajne" " ("Історія з грифом "секретно" ") została   napisana w 2014 roku. Było to już jej trzecie wydanie.  Pozycja liczy  512 stron i 63 rozdziały, napisana jest w języku...

Czym dla polskiego historyka może być Litopys UPA?

2016-06-12 23:53
  Litopys UPA jest to cykl książek powstających od roku 1973 najpierw na emigracji w Kanadzie a potem po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę na jej terytorium. Twórcami pierwszych tomów Litopysu byli ukraińscy emigranci i działacze OUN-UPA, którzy znaleźli się w latach 1947-1949...