Księgozbiór

Parośla. Rzeź w polskiej wiosce na Wołyniu

2016-10-30 10:10
Paweł Bohdanowicz    „Siekiernicy” i „Korobka”  Co jest prawdą, co fałszerstwem, a co niewiadomą?  Kto to zrobił? Kto przeżył?        Jak postrzegam to, co dzieje się wokół...

Sprawa narodowościowa na kresach wschodnich

2016-03-27 14:29
"Sprawa narodowościowa na kresach wschodnich" Srokowski Konstanty - Krakow 1924 rok         Autor pracy, w marcu i kwietniu 1923 roku, na polecenie premiera Sikorskiego, odbył...