Blog

Trzecia prawda

2017-12-28 18:18
Polska. Stary Cmentarz na przedmieściu Zabłocie w Tarnowie. Obelisk poświęcony pamięci zamordowanych Polaków na tzw. "Kresach" w latach 1939-1947. Jedna z tablic upamiętnia zamordowanych profesorach lwowskich - kto ich zamordował? Czytamy: "Zamordowanych przez oddział niemiecki SS i grupę...

Savageness

2017-11-30 17:24
       The Poles often blame the Ukrainians  for  their actions erasing the memory which connected to  the city of Lviv with Polish culture and Polish history ... We will not confirm or deny it, let the facts be...

BARBARIE (Ruhe in Frieden)

2017-11-27 16:23
        -Los polacos muy a menudo tachan a los ucranianos de la poca consideración y actos inadecuados contra monumentos de la cultura e historia polaca en Lviv. No vamos afirmarlo ni negarlo, mejor que se fijen en los...

Варварство (Ruhe in Frieden)

2017-11-26 19:32
  Поляки часто закидають українцям, що вони своїми діями стирають з пам’яті зв’язки Львова з польською культурою і польською історією… Не будемо підтверджувати, ані заперечувати, нехай вирішують факти:     Вроцлав     –...

Ruhe in Frieden

2017-11-26 12:09
        Polacy często zarzucają Ukraińcom, że swoim działaniem wymazują z pamięci związki miasta Lwowa z polską kulturą i historią.... Nie będziemy zaprzeczać ani potwierdzać, niech zadecydują...

Віртуози брехні

2017-11-24 02:31
     polska wersja językowa:       У польській історичній політиці, як у поганенькому бразильському фільмі… головні ролі грають високопоставлені державні чиновники, які розповідають казки про пам’ять, правду, чесність і справедливу оцінку...

Wirtuozi fałszu

2017-11-21 23:37
українською мовою:         W polskiej polityce historycznej jest jak w kiepskim brazylijskim filmie... główne role grają wysoko postawieni urzędnicy państwowi, opowiadają bajki o pamięci, prawdzie, uczciwości i sprawiedliwej ocenie historii. Zaraz za nimi na...

Selektywny dobór faktów - 2

2017-09-18 21:35
Chyba każdy szanujący się w Polsce histeryk ale również wszelcy inni propagatorzy wiedzy o "zapomnianej zbrodni", w swoich pracach histerycznych cytowali, bądź wspominali o liście Bulby-Borowca do OUN, w którym ostro krytykuje banderowców między innymi za zbrodnie, których mieli dokonywać na...

І хто тут бреше?

2017-08-25 17:46
     polska wersja językowa:       Понад рік тому у Житомирі з’явилась вулиця Леха Качинського, щодо цього не маємо жодних застережень – це дуже правильне рішення місцевої влади. Нас цікавить, що відбувалось за лаштунками появи такої...

I kto tu kłamie?

2017-08-25 16:56
українською мовою:   W Żytomierzu ponad rok temu pojawiła się ulica Lecha Kaczyńskiego, tutaj nie mamy żadnych obiekcji - wręcz przeciwnie, to jak najbardziej słuszna decyzja władz miasta. Nas ciekawią kulisy pojawienia się inicjatywy, a mówiąc ściślej chcielibyśmy...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>