Wspólny interes

2017-05-29 22:05

Co wspólnego ze sobą mają trzy swołocze na pierwszym zestawieniu?

Що об'єднує три сволоти на першій картинці?

Zgadza się - wszyscy trzej mieli brody, wszyscy trzej wprowadzali w życie ideologię komunistyczną 

- najbardziej zbrodniczy system polityczny w historii świata. 

Так, у всіх трьох були бороди, всі троє впроваджували в життя комуністичну ідеологію

 - найзлочиннішу політичну систему в історії світу.

 

 

 

Co wspólnego ze sobą mają trzy swołocze na drugim zestawieniu?

Що об'єднує три сволоти на другій картинці?


Cała trójka również posiada brody - a łączy ich przede wszystkim nienawiść do Ukrainy!

У всіх трьох також є бороди, але передусім їх об'єднує ненависть до України!                                                        **********************************************

 


Kolejne fotografie pokazują, że powiązania od lat są dosyć konkretne....

Наступні фотографії доводять, що зв'язки впродовж багатьох років дуже конкретні...

Georg Dygas , "ksiądz" Isakowicz -Zaleski, Avigdor Eskin. Kijów 2010r.

Жорж Дигас, "ксьондз" Ісакович-Залеський, Авідгор Ескін. Київ 2010 р.

 

 

Avigdor Eskin i Aleksander Dugin

Авідгор Ескін та Олександр Дугін.

 

 Georg Dygas i "ksiądz" Isakowicz -Zaleski, Kijów 2010r.

Жорж Дигас і  Ісакович-Залеський,  Київ 2010 р.

 

 

 Georg Dygas w Warszawie - rok 2008.

Жорж Дигас у Варшаві - 2008 рік.

 

 

 

Krótka notka biograficzna przyjaciela Isakowicza Zaleskiego....

Коротка біографія друга Ісаковича-Залеського...

 

 

Jak widzimy dla ukrainofobów  wyznawana religia nie ma znaczenia, ważna jest przynależność do  „Kościoła powszechnego KGB”. 

Як бачимо віровизнання в антиукраїнській справі не має жодного значення, якщо всі вони належать до "вселенської церкви КДБ".